Vývoj bytovej základne

Pôvodný počet bytov vo vlastníctve SBD Lučenec pred začatím prevodov bytov do vlastníctva nájomcov: 5 305 bytov

Vývoj bytovej a členskej základne

 

Pôvodný počet bytov vo vlastníctve SBD Lučenec pred začatím prevodov bytov do vlastníctva nájomcov bol 5 305 bytov.

Počet bytov, ktoré boli prevedené z vlastníctva SBD Lučenec do vlastníctva nájomcov k 31.12.2015  je 4 532 bytov, z toho

·         4 213 bytov  je v správe SBD Lučenec

·             319 bytovje v správe bytových spoločenstiev alebo iných správcovských

         organizácií                                  

Počet bytov vo vlastníctve SBD Lučenec k 31.12.2015 je 773 bytov

·         z toho 1 byt je v správe bytového spoločenstva

 

K  31.12.2015 SBD Lučenec  vykonávalo správu pre 5 059 bytov, z toho je:    

·          4 287 bytov vo vlastníctve vlastníkov

·         772 bytov vo vlastníctve SBD Lučenec

 

Z počtu 4 287 vlastníkov bytov v správe SBD Lučenec je:

·           3 054 vlastníkov bytov členov bytového družstva

·           1 233 vlastníkov bytov nečlenov bytového družstva

 

Počet nebývajúcich členov SBD Lučenec k 31.12.2015 je 82 členov.

 

K 31.12.2015 ukončilo Stavebné bytové družstvo Lučenec výkon správy bytového domu v Lučenci, Ulica Erenburgova 22, 24, 26, 28, s počtom 43 bytových jednotiek.  

Doplnkové informácie