Cena VODY po novom ?

Nový spôsob výpočtu ceny vody

 
20.10.2016Nový spôsob výpočtu ceny vody.jpg

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví plánuje náklady vodární, zo svojho pohľadu, spravodlivejšie zohľadniť v cenách vody.

Regulačný úrad už pripravil nový spôsob výpočtu cien vody. Kým teraz platia ľudia len sadzbu v eurách za kubík (tisíc litrov), či už ide o pitnú vodu (vodné) alebo odvedenie odkanalizovanej vody (stočné), od januára 2017 bude cena dvojzložková. Úrad predpokladá, že domácnosti budú podľa výšky spotreby vody rozdelení do šiestich tarifných skupín a každá bude mať rôznu fixnú zložku ceny. V priemere by fixná zložka mala byť do 18 eur/rok za vodné aj stočné spolu a v prípade napojenia len na vodovod 9 eur za rok. V každej tarife by okrem toho mohla byť rovnaká variabilná cena vodného a stočného. Zavedenie fixnej zložky bude znamenať, že ľudia s menšou spotrebou zaplatia viac, kto má priemerný odber, cena sa mu príliš nezmení a kto odoberá veľa vody, môže zaplatiť menej.

 

Ak teraz vodárenská firma nákladne investovala do potrubí v jednej lokalite, odpisy zariadení premietla v cene za mpre všetkých odberateľov. Kto odoberá viac vody, skladá sa tak na zrealizované investície viac, naopak, kto vodou šetrí, prispieva menej. S fixnou zložkou to bude inak. Regulačný úrad už v navrhovanej vyhláške o dvojzložkovej cene vody vypočítal aj modelové príklady.

„Domácnosti v rodinnom dome s odberom pitnej vody a vypúšťaním odpadovej vody v malom množstve (34 m3 za rok), uhradia celkovo (fixná + variabilná zložka ceny) v priemere o 14 eur/rok viac ako pri jednozložkovej cene,“ napísal úrad v doložke vplyvov spomínanej vyhlášky. Ak je daná domácnosť v bytovom dome, priplatí si po novom 2 eurá za rok, a ak má daná rodina v dome len verejný vodovod, zaplatí ročne viac o 6 eur.

 

Na ilustráciu: 4-členná rodina by pri dodržiavaní hygienického minima (70 litrov vody/osoba/deň) minula ročne asi 100 m3 vody, za ktorú aj so stočným zaplatí asi 230 eur ročne, čo je zhruba 19 eur mesačne. K tomu ešte treba pripočítať náklady na ohrev teplej vody, ktoré však už ľuďom fakturujú energetici, nie vodári.

Naopak, pri vyššom odbere by sa na konečných platbách mala viac prejaviť nižšia cena za kubík (oproti terajšej cene) a fixná zložka už konečný účet až tak neovplyvní. Regulačný úrad uvádza pozitívny príklad dosahov dvojzložkovej ceny na domácnosť v rodinnom dome so spotrebou vody 150 m3/rok, ktorá podľa úradu „uhradí celkovo v priemere o 4 eurá/rok menej ako pri jednozložkovej ce­ne.“

Ak odoberá daná domácnosť len verejnú pitnú vodu, zaplatí podľa odhadov úradu menej o 7 eur za rok ako pri jednozložkovej cene. Ak domácnosť s daným odberom žije v bytovom dome, zaplatí po novom za vodné aj stočné podľa úradu približne rovnako ako pri jednozložkovej ce­ne.

Vodné aj stočné je tento rok na Slovensku v priemere na úrovni 2,31 eura za kubík aj s DPH, pričom priemerná cena za pitnú vodu bola predvlani 1,25 eura kubík a 1,14 eura za stočné.

"Zavedenie dvojzložkovej ceny zabezpečí objektívnosť rozloženia úhrady nákladov vynaložených na vykonávanie regulovaných činností a tiež spravodlivejšie podieľanie sa všetkých pripojených odberateľov a producentov na celkových nákladoch,“ odkázal vo svojom stanovisku regulačný úrad.

 

                                                                                                                                   Zdroj: byvanie.pravda.sk

Doplnkové informácie