KOST

Kompaktné odovzdávacie stanice tepla (KOST) sa stávajú neodmysliteľnou súčasťou moderného centralizovaného zásobovania teplom (CZT) v mestách.

Ide o technický systém, ktorý sa nachádza na konci celého tepelného systému pri spotrebiteľovi.
Týmto systémom sa dá prejsť na ekonomickejšiu prevádzku výroby a rozvodu tepla z dôvodu prechodu zo štvorrúrkového systému na dvojrúrkový.
 
Kompaktné odovzdávacie stanice tepla môžeme rozdeliť:
 
a)      Podľa spôsobu napojenia sekundárneho rozvodu na:
-         tlakovo závislé
-         tlakovo nezávislé
 
b)      Podľa teplonosného média na:
-         teplovodné
-         horúcovodné
-         parné
 
informácie z mestských novín ohľadom KOST nájdete tu .......

Doplnkové informácie