Upchaté kanalizácie

Pohroma v dome: upchaté kanalizačné  potrubie - prevencia

Najčastejším dôvodom upchatia potrubia sú nečistoty a mastnota, ktoré odtekajú spolu s vodou do kanalizácie. Nánosy sa postupne zväčšujú, prietok rúry sa zmenšuje, až kým sa potrubie úplne neupchá. Problém spozorujete vtedy, keď voda pomalšie odteká, v potrubí to hučí a buble, prípadne z otvorov vystupujú bubliny. Čo robiť?


Dôležitá je prevencia
Okrem nečistôt a mastnoty sa na zanášaní potrubia spolupodieľajú zmeny smeru prietoku, nevhodný spád, tvar a spôsob napojenia jednotlivých rúr hlavne  pri prestavbách bytových jadrách .Je potrebné poznamenať že do WC sa vylieva aj odpad ktorý tam nepatrí a dochádza k upchatiu kanalizačných rozvodov.  

Ak chcete zabrániť upchávaniu potrubia musíte dodržať určité pravidlá  .     
Prenikaniu nečistôt do potrubia môžete zabrániť  . 

Väčšie nečistoty nepreniknú do potrubia, ak na odtok drezu alebo umývadla umiestnite sitká.

 Upchatiu záchodovej misy zabránite, že do nej nebudete vylievať zvyšky jedál, odpadky z očistenej zeleniny.   

Už sa upchalo, čo s tým?
Nečistoty, ktoré vnikli do kanalizácie sa usadzujú v uzáveroch a sifónoch, po čase sa stanú nepriechodné aj lapače mastnôt. Na odpadové potrubie s priemerom väčším ako 100 mm sa vyrábajú špeciálne čistiace tvarovky – rúry s bočným tesne uzavretým otvorom. Umiestňujú sa meter nad podlahou, ale aj vo zvodovom potrubí pred vyústením z budovy. Pred čistením treba skontrolovať najprv tieto tvarovky. Zanesené potrubie sa čistí cez čistiace otvory, ktoré sú umiestnené v dolnej časti sifónu. Pod sifón umiestnite nádobu, do ktorej vytečie vodu spolu s nečistotami a sifón prepláchnite čistou vodou. Oblúk U treba po odmontovaní poriadne mechanicky prečistiť.

Ak naďalej voda zle odteká, môže byť upchatá iná časť potrubia, napríklad v ohybe. Tieto časti sú mimo priameho dosahu a na ich čistenie treba vyvinúť tlak. Vyšší tlak odtrhne nečistoty od stien a prúd vody ich spláchne do miest s väčším prietokom. Najjednoduchším nástrojom na vytvorenie tlaku je gumový zvon.    

Ďalšou možnosťou je tlakový čistič potrubia.

Prípojky od bytovky,  k hlavnému rozvodu kanalizácie patria vlastníkom bytovky, rodinného domu. Náklady na vyčistenie kanalizácie v rámci prípojky musí hradiť vlastník rodinného domu, alebo Spoločenstvo vlastníkov bytov v bytovke. Cena za vyčistenie sa pohybuje často okolo 120 až 500 €, záleží od dĺžky trvania zásahu. Vyčistenie kanalizácie vyrieši zápach len na chvíľu. Treba vyriešiť dôvod prečo k zapchávaniu dochádza.

SBD Lučenec ako správca na základe  skúseností s upchávaním kanalizácie pri sledovaní  za  posledné roky  do poručujeme preventívne čistenie kanalizácie vo všetkých objektoch  1x ročne .U objektoch kde dochádza k častému upchávaniu kanalizácie a nie sú finančné prostriedky na ich rekonštrukciu  2 x ročne.      
   

Doplnkové informácie