Havarijná služba

Služba je zriadená pre lokalitu Lučenec a Poltár

0910 551 004

O Z N Á M E N I E

Oznamujeme všetkým vlastníkom a nájomníkom bytov v obytných domoch

v  správe  Stavebného  bytového  družstva Lučenec, že za účelom rýchleho

odstránenia závažných porúch je zriadená

HAVARIJNÁ SLUŽBA od 1. septembra 2007

Službu vykonáva  SBD Lučenec nasledovne :

v pracovných dňoch v čase od 15:00 do 19:00 hod.

v dňoch prac.voľna,pokoja a cez sviatok od 7:00 do 19:00 hod

Havarijná služba odstraňuje len závažné poruchy

na vykurovacích systémoch, vodovodnej a kanalizačnej inštalácii.

Predmetom tejto služby nie je odstraňovanie bežných a pretrvávajúcich závad.

V prípade závažnej poruchy, alebo prevádzkovej havárie volajte na číslo telefónu

0910 551 004

Poruchy dodávky TV signálu v sieti SBD Lučenec

0903 658 440

Pracovná doba pohotovosti: 7-dní v týždni

v letnom období:   pracovné dni:   od 15.00 hod.  do 19.00 hod.

                                      SO a NE:    od 9.00 hod.    do 19.00 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

v zimnom období: pracovné dni:  od 15.00 hod.  do 18.00 hod.

                                      SO a NE:    od 9.00 hod.    do 18.00 hod.

0903 658 440

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pri poruche poskytovaných služieb máme stanoveý čas na odstránenie závady max. 24 hodín po nahlásení.

 

 

 

 

 

Doplnkové informácie