Kontakt Poslanec-Spravca

SBD Lučenec

Št. Moyzesa 47

oddelenie organizačno-právne

p. Mgr. Horváth Zsolt - tel. 047 4308 205

SBD Lučenec ako jeden so správcov bytových domov v meste Lučenec využíva možnosť efektívnejšej komunikácie užívateľov družstevných bytov so zástupcami mesta.

Pri organizovaní domových schôdzí budeme pravidelne pozývať na tieto podujatia poslancov mesta Lučenec.

Kroky správcu pred konaním schôdze:

- pozvanie poslanca na základe príslušnosti k volebnému obvodu

- konzultácia účasti s poslancom zo strany SBD (správcu)

- zaslanie pozvánky s vyčlenením časti rokovania na riešenie problémov predmetnej lokality

- bod rokovania na schôdzi: - dotazy a podnety užívateľov bytov voči mestu Lučenec

Doplnkové informácie