Kto sme, co robime

Stavebné bytové družstvo Lučenec, sme profesionálna správcovská spoločnosť, správe bytov sa venujeme už vyše40 rokov. Profesionálne pristupujeme k individuálnym požiadavkám každého spravovaného bytového domu. Okrem tejto činnosti sa najmä venujeme aj:

vykonáva údržbu bytové fondu domov v správe SBD

vykonáva obnovu bytových domov

vykonáva certifikované odstraňovanie nebezpečného odpadu AZBEST

vyrába a dodáva teplo do bytových domov v meste

vlastní vlastný vozový park

 

Doplnkové informácie