Cerifikovaná likvidácia nebezpečného odpadu - AZBEST

 Stavebné bytové družstvo Lučenec vo svojej činnosti ponúka

Demontáž azbestového potrubia v bytových jadrách a spätná montáž kanalizačného rozvodu z PVC .

Sme oprávnenou spoločnosťou na odstraňovanie azbestu a azbestových materiálov zo stavieb v zmysle platnej legislatívy /Zák.č.355/2007 Z. z. O ochrane zdravia ….zák.č.223/2001 Z. z. O odpadoch…. /

 čítajte viac .... alebo tu

Doplnkové informácie