Vytahy

Prehľad vybraných rekonštrukcií vyhradených technických zariadení zdvíhacích - VÝŤAHY v domoch v správe SBD Lučenec.

Sturova blok B -                   002

Sturova blok C -                   003

Rubanisko I blok 2 -             005

Rubanisko I blok 3 -             006

Námestie Republiky blok 1 - 011

Námestie Republiky blok 2 - 012

Partizánska -                       017

Námestie Republiky 16-25 -   026

Rubanisko II blok D -             075

Rubanisko II blok I -              082

Rubanisko II blok K -            083

Rubanisko III F14 -               099

Rubanisko III 7 -                   106

 

 

Doplnkové informácie