zverejnovanie

postup pri obstarávaní tovarov a služieb, v rámci zabezpečovania prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie a modernizácie a pri všetkých iných činnostiach spojených so správou domu, vrátane jednotlivých cenových ponúk.

Clenenie podla jednotlivych bytovych domov:

   Súp.čís. Ulica Lokalita Mesto
081   SÍDLISKO 12  Cinobaňa  CINOBAŇA 
119   SÍDLISKO 2,4,6,8  Cinobaňa  CINOBAŇA 
020   DRUŽSTEVNÁ 1  Halič  HALIČ
021   DRUŽSTEVNÁ 3    HALIČ
022   DRUŽSTEVNÁ 5  Halič  HALIČ
065   DRUŽSTEVNÁ 8  Halič  HALIČ
086   DRUŽSTEVNÁ 9  Halič  HALIČ
090   ROVIENKA 8,9,10  Kokava nad Rimavicou  KOKAVA NAD RIMAVICOU
096   ROVIENKA 14,15,16  Kokava nad Rimavicou  KOKAVA NAD RIMAVICOU
098   ROVIENKA 11,12,13  Kokava nad Rimavicou  KOKAVA NAD RIMAVICOU
142   M. HREBENDU 4  Kokava nad Rimavicou  KOKAVA NAD RIMAVICOU
143   ROVIENKA 1,2,3,4,5,6    KOKAVA NAD RIMAVICOU
144   DOBŠINSKÉHO 47    KOKAVA NAD RIMAVICOU
145   HVIEZDOSLAVOVA 36    KOKAVA NAD RIMAVICOU
124   FUČÍKOVA 1,2,3,4  Lovinobaňa  LOVINOBAŇA
001   ERENBURGOVA 22,24,26,28  Mesto  LUČENEC
002   Ľ. ŠTÚRA 9,11,13,15  Mesto  LUČENEC
003   Ľ. ŠTÚRA 17,19,21,23  Mesto  LUČENEC
005   RÚBANISKO I 10  Rúbanisko I  LUČENEC
006   RÚBANISKO  I 11  Rúbanisko I  LUČENEC
007   RÚBANISKO I 12,13,14,15  Rúbanisko I  LUČENEC
008   RÚBANISKO I 17,18  Rúbanisko I  LUČENEC
009   RÚBANISKO I 19,20  Rúbanisko I  LUČENEC
010   RÚBANISKO I 21,22  Rúbanisko I  LUČENEC
011   NÁMESTIE REPUBLIKY 1  Mesto  LUČENEC
012   NÁMESTIE REPUBLIKY 2  Mesto  LUČENEC
013   NOVOHRADSKÁ 10,12,14,16,18,20,  Mesto  LUČENEC
014   M. RÁZUSA 34,36,38,40,42,44  Mesto  LUČENEC
015   ŠTVRŤ M.R. ŠTEFÁNIKA 1,2,3,4,5  Mesto  LUČENEC
016   ŠTVRŤ M.R. ŠTEFÁNIKA 16,17,18,  Mesto  LUČENEC
017   PARTIZÁNSKA 3,5,7,9,11,13  Mesto  LUČENEC
018   JIRÁSKOVA 21  Mesto  LUČENEC
025   NOVOHRADSKÁ 27,29,31,42,44  Mesto  LUČENEC
026   NÁMESTIE REPUBLIKY 16,17,18,19  Mesto  LUČENEC
027   F. LEHÁRA 2,4    LUČENEC
040   Malinovského A  Malinovského  LUČENEC
041   Malinovského B  Malinovského  LUČENEC
042   Malinovského C  Malinovského  LUČENEC
057   MAJAKOVSKÉHO 12    LUČENEC
060   MIERU 8    LUČENEC
064   RÚBANISKO II 4,5,6,7,8,9  Rúbanisko II  LUČENEC
073   RÚBANISKO II 50,51,52  Rúbanisko II  LUČENEC
074   RÚBANISKO II 53,54,55  Rúbanisko II  LUČENEC
075   RÚBANISKO II 30,31,32,33,34,35  Rúbanisko II  LUČENEC
078   RÚBANISKO II 56,57,58  Rúbanisko II  LUČENEC
080   RÚBANISKO II 60  Rúbanisko II  LUČENEC
082   RÚBANISKO II 61  Rúbanisko II  LUČENEC
083   RÚBANISKO II 63,64,65,66  Rúbanisko II  LUČENEC
092   A. BERNOLÁKA 1,3,5,7  Mesto  LUČENEC
097   RÚBANISKO III 3  Rúbanisko III  LUČENEC
099   RÚBANISKO III 4  Rúbanisko III  LUČENEC
106   RÚBANISKO III 7  Rúbanisko III  LUČENEC
107   RÚBANISKO III 6  Rúbanisko III  LUČENEC
111   OSLOBODITEĽOV 3,5,7  ČA  LUČENEC
112   J. BOTTU 1,2,3  ČA  LUČENEC
113   A. G. L. SVOBODU 2,4,6  ČA  LUČENEC
114   OSLOBODITEĽOV 9,11,13,15,17,19  ČA  LUČENEC
115   A. G. L. SVOBODU 1,3,5  ČA  LUČENEC
120   OSLOBODITEĽOV 2,4,6,8,10,12  ČA  LUČENEC
121   A. G. L. SVOBODU 14,16,18  ČA  LUČENEC
123   A. G. L. SVOBODU 20,22,24  ČA  LUČENEC
126   RÚBANISKO III 18,19,20,21,22,2  Rúbanisko III  LUČENEC
128   RÚBANISKO III 40,41,42,43  Rúbanisko III  LUČENEC
129   RÚBANISKO III 32,33,34,35,36,3  Rúbanisko III  LUČENEC
130   VAJANSKÉHO 1,1,2,3,3,4,5,18,20  Vajanského  LUČENEC
131   ADYHO 2,4,6,8  Vajanského  LUČENEC
132   RÚBANISKO III 53,54,55,56,57,5  Rúbanisko III  LUČENEC
133   VAJANSKÉHO 2,4,24,26,28  Vajanského  LUČENEC
134   ADYHO 15,22,24,26  Vajanského  LUČENEC
136   ADYHO 22,28,30,32  Vajanského  LUČENEC
137   VAJANSKÉHO 17,19,21,23,25,27,2  Vajanského  LUČENEC
141   KOMENSKÉHO 10,12,14,16,18,20,2  Vajanského  LUČENEC
103   TOVÁRENSKÁ 21,23,25,27  Opatová  LUČENEC-OPATOVÁ
104   TOVÁRENSKÁ 1,3,5,7,9,11  Opatová  LUČENEC-OPATOVÁ
105   TOVÁRENSKÁ 13,15,17,19  Opatová  LUČENEC-OPATOVÁ
066   SKLÁRSKA 52  Poltár  POLTÁR
091   FUČÍKOVA 11,12  Poltár  POLTÁR
093   FUČÍKOVA 9,10  Poltár  POLTÁR
100   FUČÍKOVA 19,20,21  Poltár  POLTÁR
110   FUĆÍKOVA 22,23,24  Poltár  POLTÁR
125   FUČÍKOVA 25,26,27  Poltár  POLTÁR
094   ZELENÁ 25  Rapovce  RAPOVCE
109   ZELENÁ 27  Rapovce  RAPOVCE
023   DRUŽSTEVNÁ 13  Tomašovce  TOMÁŠOVCE
024   DRUŽSTEVNÁ 15  Tomašovce  TOMÁŠOVCE
046   DRUŽSTEVNÁ 17  Tomašovce  TOMÁŠOVCE
140     Utekáč  UTEKÁČ 100
135     Utekáč  UTEKÁČ 99

Smernica o vybere dodavatela - od 1.4.2015

Statut smernice vyberu dodavatela - od 1.4.2015

Doplnkové informácie