Podpora statu

Podporu možno poskytnúť na tieto účely:

  1. obstaranie bytu výstavbou, nadstavbou, vstavbou, prístavbou, dostavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčom dome (polyfunkčným domom je budova, v ktorej najmenej jedna tretina podlahovej plochy je určená na bývanie a pozostáva najmenej zo štyroch bytov),
  2. výstavba alebo dostavba zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytuje starostlivosť celoročne, alebo prestavba nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb,
  3. kúpa bytu,
  4. obnova bytovej budovy,
  5. výstavba nájomného bytu vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru,
  6. obnova zariadenia sociálnych služieb,
  7. zatepľovanie bytovej budovy.

Doplnkové informácie