REKLAMA vo VYTAHU

Spoločnosť ešeš s.r.o. má záujem o spoluprácu v oblasti prenájmu plôch vo výťahoch za účelom umiestnenia hliníkového klaprámu formátu A3 za mesačnú odmenu. 
Najčastejšie otázky pre domovníkov a doverníkov si môžete prečítať tu alebo na našej webstránke www.reklamavovytahu.eu.
 
 NAJČASTEJŠIE OTÁZKY k reklame vo výťahoch v bytových domoch
- Aká je výška odmeny pre bytový dom za 1 výťah v ktorom bude naša reklamná plocha formátu A3?
- Zmluvne dohodnutá odmena vyplácaná za mesiace v ktorých je vo vašom výťahu naša reklamná plocha.
 
- Znáša bytový dom nejaké náklady spojené so zapojením výťahu?
- Nie, všetko hradíme my. Od odbornej montáže, reklamný rám a starostlivosť oň.
 
- Čo v prípade krádeže reklamného rámu?
- Celé riziko berie na seba nájomca. A nebude požadovať náhradu škody. V prípade opakovanej krádeže, ukončíme s daným bytovým domom spoluprácu. Naše rámy spĺňajú kritéria slovenskej inšpekcie a tiež firiem ktoré servisujú výťahy. Vyplatíme mesiace v ktorých bola reklamná plocha vo výťahu.
 
- Ako často budeme kontrolovať reklamnú plochu?
- Podľa potrieb zákazníka resp. aspoň raz mesačne plochu skontroluje náš pracovník.
 
- Ako vyzerá naša reklamná plocha vo výťahu?
- Formát A3 sekurity klaprám, viď. foto >>>
 
- Ako dlho a s kým už spolupracujete?
- Od roku 2010 aktuálne s:  kliknite sem .......
 

Doplnkové informácie