Informačný spravodaj SBD

Váš správca aj prostredníctvom tlače chce zlepšiť komunikáciu s bývajúcimi ako aj partnermi.

Postupne, ale nepravidelne Vám budeme pridávať stále nové dôležité informácie, ktoré Vám zabezpečíme aj domov.

INFORMAČNÝ SPRAVODAJ :


Spravodajca 2007
      strana A       strana B

Spravodajca 2007_2  strana A       strana B

Spravodajca 2008      strana A       strana B

Spravodajca 2009      strana A       strana B

Spravodajca 2010      strana A       strana B       strana C      strana D

 

Doplnkové informácie