A čo radiátor ?

Znova ste zabudli vypnúť radiátor?

Keď prídeme ráno do práce spomenieme si, že sme doma v byte nechali zapnuté radiátory, aj keď tam celý deň nikto nie je. Večer keď zaspávame nám možno napadne, že v obývačke aj kuchyni sa kúri napriek tomu, že tam celú noc nikto nie je. Ale už sa nám nechce vstávať z teplej postele. Ráno otvoríme okno, aby sme vyvetrali, ale nespomenieme si, že zároveňtreba zatvoriť termostatickú hlavicu. Sú nám tieto situácie povedomé? Kúrime v bytoch aj vtedy, keď to nie je potrebné, prekurujeme byty a drahé teplo nám často uniká aj cez otvorené okná. Môžeme sa snažiť robiť v tejto oblasti osvetu, vzdelávanie ale zásadné zvýšenie úspor nákladov na vykurovanie nám to zväčša neprinesie. Dôvodom je hlavne to, že len málo z nás má dostatočnú disciplínu a dôslednosť na to, aby sme systematicky dodržiavali všetky pravidlá efektívneho vykurovania a vetrania bytov. Existuje riešenie, ktoré tieto problémy do veľkej miery odstráni a umožní nám nastaviť prevádzku a tepelný režim v každej miestnosti v byte tak, že vykurovanie bytu bude optimálne, úsporné ale zároveň sa nám výrazne nezníži tepelný komfort.

ale zároveň sa nám výrazne nezníži tepelný komfort.

 

Programovateľné termostatické hlavice umožňujú individuálne v každej miestnosti v byte presne nastaviť požadovaný harmonogram vykurovania tak, aby sa kúrilo len vtedy, keď je to potrebné a to na optimálnu teplotu podľa spôsobu využívanie danej miestnosti. Pri použití programovateľných termostatických hlavíc je možné dosiahnuť aj 30% úspory vykurovacích nákladov v porovnaní s klasickými termostatickými hlavicami. Návratnosť investície do tohto typu hlavíc je cca 2 vykurovacie sezóny.

 

 

Existuje niekoľko typov programovateľných hlavíc, je možné si vybrať podľa dizajnu, veľkosti a hlavne podľa funkcií, ktoré požadujeme. Programovateľné hlavice umožňujú nastaviť od 4 do 7 intervalov vykurovania denne, pričom každý interval môže mať nastavenú inú teplotu. Je možné programovať každý deň zvlášť, rozdeliť týždeň na pracovné dni a víkend s rôznym teplotným režimom. Hlavice reagujú na otvorené okno a automaticky zatvárajú termostatický ventil. Napájanie je zabezpečené bežnými 1,5 V alkalickými batériami, životnosť batérií je cca 2 roky.

 

 

V prípade záujmu o komplexnejšie riešenie je vhodné doplniť hlavice okenným kontaktom, ktorý absolútne spoľahlivo rozpozná otvorené okno a hlavica na celý čas vetrania uzavrie termostatický ventil.

 

Funkcia „Otvorené okno“, ktorú majú všetky programové hlavice dokáže rozpoznať len intenzívne, krátkodobé vetranie. Mierne, dlhodobejšie vetranie tzv. „vetračku“ však programovateľná hlavica bez okenného kontaktu nedokáže včas a spoľahlivo identifikovať a dochádza k zbytočným únikom tepla.

 

 

Ďalším užitočným doplnkom programovateľných hlavíc je diaľkový ovládač, ktorým je možné veľmi komfortne na diaľku meniť aktuálnu teplotu v miestnosti. Ovládač meria a zobrazuje aktuálnu teplotu v mieste merania a na základe toto podľa požiadavky mení nastavenie programovateľnej hlavice v danej miestnosti.

 

Ovládač je zvlášť vhodný v bytoch, kde je viac radiátorov v jednej miestnosti, prípadne sú hlavice umiestnené na neprístupných miestach. Aj v prípade dobrého prístupu k radiátorom zabezpečí diaľkový ovládač presné meranie a vysoký komfort regulácie teploty v danej miestnosti.

 

 

Ďalším zaujímavým príslušenstvom programovateľných hlavíc je programovací USB kľúč, ktorým je možné komfortne, cez počítač vytvárať vykurovacie harmonogramy pre jednotlivé miestnosti a následne ich rádiovo nahrávať do programovateľných hlavíc.

 

Programovateľné hlavice je možné aplikovať individuálne v jednotlivých bytoch ale postupne sa zvyšuje aj záujem bytových domov o plošné nasadenie týchto regulačných prvkov na všetky vykurovacie telesá v celom bytovom dome. Referencie, ktoré sú k dispozícií ukazujú, že nezateplený bytový dom s použitím týchto hlavíc (v kombinácií so systémom merania spotreby tepla v bytoch) môže prispieť k úsporám vykurovacích nákladov až do výšky 30% s návratnosťou investície cca do 2 rokov.

 

Doplnkové informácie